top of page
TSB Logo

Türkiye’nin amacı, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler aracılığıyla, hem kendi ülkelerinin hem de dünyamızın sorunlarına çözüm üretecek, fırsat eşitliğine sahip, uluslar üstü bakış açısına sahip nesiller yetiştirmektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 2010 yılında kurulmasından sonra kendisine verilen görevler çerçevesinde, 2012 yılında "Türkiye Bursları" programı hayata geçirilmiş ve bunun sonucunda Türkiye'den uluslararası öğrencilere yüksek öğrenim bursları sağlanmıştır. Türkiye Bursları markası adı altında güncellenerek yeniden hizmete sunuldu.

Tubitak Logo

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, amacı "bilim, teknoloji ve yenilik" politikaları geliştirmek, araştırma ve geliştirmeyi desteklemek ve yürütmek ve "bilim ve teknolojinin yaratılmasında öncü rol oynamak" olan, Türkiye'nin ulusal bir ajansıdır".

Secular Rescue Logo

Center for Inquiry'nin Secular Rescue programı uluslararası öğrencilere yönelik kaynaklara sahiptir. ABD, Avrupa veya Kanada'da öğrenci olmakla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Uluslararası Öğrencilere burs sağlayan diğer kurumlar:

  • Türk Bilim ve Mühendislik Yüksek Lisans, Lisans Bursu

  • Abdullah Gül Üniversitesi Kayseri (AGU) Lisans Bursu

  • Yunus Emre Enstitüsü Yaz Değişim Programı Bursu

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Lisans Bursu

  • İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Bursu

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursu

  • Türk Patent ve Marka Kurumu ve Ankara Üniversitesi Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Bursu

  • Veysel Karani Türk-Yemen Vakfı Yemenli Öncüler Burs Programı

  • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Birleşmiş Milletler Bursları

  • Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı (IBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Burs Programı

bottom of page